Slægtsforskning 2023-2024

21.09.2023 aflyst

05.10.2023

Præsentation, introduktion,
Ønsker til emner i denne sæson.

Konfirmerede drenge, 1814, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=456804&side=1.

Konfirmerede drenge, 1830, Horne sogn, Salling herred, Svendborg Amt:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=456811&side=11.

 

26.10.2023

Læste konf. drenge 1814 og 1830.

Givet for:
Horne sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, fødte drenge 1815:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=414393&side=10
- Er læst d. 09.11.

 

09.11.2023 

Horne sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, fødte piger 1815:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=414393&side=35
- Givet for til 23.11.

 

23.11.2023

Danmarks Administrative Inddeling 1660-1983.
og
www.digdag.dk.

PDF med oversigt over kirkebøger og folketællinger = det udleverede skema

5. bataljon, Fynske Livregiment, stambøger omk. 1931:
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=5.+bat+on&b=stam&c=&d=1931&e=1931&f=&g=&h=&ngid=1239451&ngnid=&heid=2343830&henid=2343831&epid=2343830&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.

De fynske kirkebøger og spaniolerne:
https://www.ronlev.dk/lokalhistoriske-boger/33-svendborg-amt/300-flere-herreder/6443-de-fynske-kirkeboger-og-spaniolerne-1808-af-harald-hatt-1940.html

 

07.12.2023 – aflyst.

14.12.2023

04.01.2024 aflyst

11.01.2024 – erstatning for 04.01.2024

Aviser online: Mediestream: NB.: Separate noter er udleveret vedrørende Mediestream.
www.mediestream.dk
Huske note til Ingrid og Anders.

Link til adresseforespørgsel via www.borger.dk:
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=13890ff3-5168-432d-9cc7-0f7f33c967cd

Erstatningsrådet, Navnekartotek:
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=erstatningsr%C3%A5d&b=&c=&d=1&e=2024&f=&g=&h=&ngid=412605&ngnid=412608&heid=11003303&henid=11003303&epid=11003303&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Modstandsdatabasen
https://modstand.natmus.dk/
Aage Delfort Andersen:
https://modstand.natmus.dk/Person.aspx?2682.

Frihedsmuseets katalog over dets materiale:
https://dokreg.natmus.dk/.

Lektier til 18.01.2024:
Landet sogns kirkebog, Sunds herred, Svendborg Amt, døbte 1754:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=474764&side=43

18.01.2024

Tysklandsarbejdere 1940-1945, vejledning på Rigsarkivets hjemmeside:
https://www.rigsarkivet.dk/udforsk/besaettelsen-1940-1945-landssvigere-tysklandsarbejdere-m-fl/tysklandsarbejdere-norgesarbejdere-og-tyskerpiger-1940-1945-kom-godt-i-gang/

Landsvigersager 1945ff., vejledning på Rigsarkivets hjemmeside:
https://www.rigsarkivet.dk/udforsk/besaettelsen-1940-1945-landssvigere-tysklandsarbejdere-m-fl/landssvigere-vaernemagere-og-unationale-1940-1945-kom-godt-i-gang/

Link-Lives:
https://link-lives.dk/.

01.02.2024 - flyttes

08.02.2024

Landet sogns kirkebog, Sunds herred, Svendborg Amt, døbte 1754:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=474764&side=43 – læs højre side af opslaget.

Aftale de sidste mødegange  de ses nedenfor:

29.02.2024

Maren Poulsdatters aner, Albækhus hjemmeside:
https://aalbaekhus.dk/webtrees/index.php?route=%2Fwebtrees%2Ftree%2Fovergaard%2Findividual%2FI16193%2FMaren-Poulsdatter#tab-personal_facts

Maren Poulsdatters anetavle:
www.dannebrog.biz/nyborgedb/MarenPoulsdatter.pdf

Torslev kirkebog, indholdsfortegnelse:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=535303&side=4

Torslev kirkebog, viede 1760:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=535303&side=13

Torslev kirkebog, døde 1750ff.:
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=535303&side=126.

Lægdsrullesag:

Peder Markussen,
1847, Skanderborg Amt, kautioner for amtspas
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=skanderborg+amt&b=&c=&d=1847&e=1847&f=&g=&h=&ngid=521022&ngnid=521024&heid=7989228&henid=7989228&epid=7989228&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

1847, Lægdskopibog (find 07.05.1847):
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=skanderborg+amt&b=&c=&d=1847&e=1847&f=&g=&h=&ngid=521022&ngnid=521024&heid=7989053&henid=8125578&epid=7989053&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Journal over indkomne breve, 1847 afsnit H:
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?a=skanderborg+amt&b=&c=&d=1847&e=1847&f=&g=&h=&ngid=521022&ngnid=521024&heid=7960997&henid=7960997&epid=7960997&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=.

Indkomne brev, vælg H Lægdsvæsen:
https://www.sa.dk/daisy/fysiske_enheder_liste?q=%2Fdaisy%2Ffysiske_enheder_liste&a=skanderborg+amt&b=&c=&d=1847&e=1847&f=&g=&h=&ngid=521022&ngnid=521024&heid=7962234&henid=7962234&epid=7962234&faid=11&meid=&m2rid=&side=1&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=&page=1

Link Lives
https://link-lives.dk/.

07.03.2024

Givet for: Torslev Viede, opslag 14.
http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=535303&side=14&height=730

21.03.2024

11.04.2024

 

14.03.2024 ikke mulig

 

Link Lives
Mediestream.dk
DNA
Slesvig – Søgning der.
Tysklandsarbejdere
Arkiv.dk
De Kbh. skolearkivalier på DFS.

 

Slægtsforskning – Nyborg – 2022-2023

 

13.10.2022

Præsentation, introduktion,
Ønsker til emner i denne sæson.

Uddele Z – 600 Helsingør, Sct. Olai KB, fødte, 1771.

27.10.2022

Læse Z – 600, Uddele Y – 600.

10.11.2022

08.12.2022

05.01.2023

Fæster og skifter, https://www.faesterogskifter.dk/

Diverse kirkebogsspørgsmål,

AJ-sager fra Københavns Overpræsidium = faderskabssager, https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=k%C3%B8benhavns+overpr%C3%A6sidium&b=aj-&d=1&e=2023

19.01.2023

Læst Z – 600 side 1, givet side 2 for.

Lavsarkiver

02.02.2023

Læse Z – 600 side 2.

Uddele Z – 601 Holmens KB, 1831 fødte piger for: http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=380130&side=10 og http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=380130&side=11.

www.dannebrog.biz/NoterZ_Z_0601.pdf

16.02.2023

23.02.2023

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=380130&side=10 + opslag 11.

02.03.2023 – aflyst

09.03.2023 – ingen undervisning (Ulrich er bortrejst).

16.03.2023 – ingen undervisning

23.03.2023 (fra 16.03.2023)

Fors. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21912897#442526,79729341

Reg. https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21950497#437035,33062128

30.03.2023

 

25.04.2023 – tirsdag!

11.05.2023

+ to gange?

 

Emner:

Lægdsruller

Lægdsruller

Hærens Stambøger

Mediestream

Slægtsforskernes bibliotek

Lokalarkiverne og www.arkiv.dk.

Ejendomshistorie, hvordan finder man frem til, hvilken ejendom nogle aner boede på i 1800-tallet?

Realregistre og skøde- og pantebøger

Finde dødsfald på personer

 

 

 

 

Slægtsforskning – Nyborg – 2021-2022

16.09.2021

 

Kirkebøger på: www.ao.salldata.dk

 

Anetavleskema:

Som Word-doc. – Som PDF.

 

Dødsregisteret 1943-1969: https://dodsregister.dk/default.aspx

 

Ulrichs note om Dødsregisteret 1943-1969: http://www.dannebrog.biz/noter/andre/doedsregister.pdf

Henrik har fået den nyeste udgave som print. Resten af holdet har muligvis fået noten sidste sæson?

 

30.09.2021

 

Gennemgå dødsregisteret,

Den nye database over dødsfald i DK 1943-1969:                 www.doedsregister.dk
Ulrichs vejledning:                                                   www.dannebrog.biz/noter/andre/doedsregister.pdf

 

14.10.2021 – aflyst

 

11.11.2021

 

Stednavnedatabase

http://salldata.dk/Sted/index.php?amt=&herred=&sogn= - omtalt –

 

Administrationshistorisk danmarkskort – vist, gennemgået

www.digdag.dk

 

Jordemoderprotokoller

Jordemoderprotokoller og Ulrichs hjælpemidler dertil

www.dannebrog.biz/Jordemoder/DAISY_jdm_frb_stad.docx
www.dannebrog.biz/Jordemoder/DAISY_jdm_kbh_stad.docx - vist
www.dannebrog.biz/Jordemoder/DAISY_jdm_fyn.docx.

 

Fødselsanmeldelser for Københavns Kommune

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=sundheds+styrelse&b=f%C3%B8dsel+anmel+k%C3%B8benhavn&c=&d=1&e=2021&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=2319590&henid=2319590&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

vist 11.11.2021.

 

Michaels spørgsmål vedr. læsning af en kirkebog,

Michaels sag: Vandskræk.

 

18.11.2021

 

Hvordan finder man søskende til ens aner?

 

Hvordan finder Henrik den rigtige jordemoderprotokol?

 

09.12.2021

 

Mandtalslister fra Frederiksberg

https://stadsarkivet.frederiksberg.dk/frederiksberg-kildeviser

 

Mandtalslister fra København

Indtastede kilder: https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/soeg-i-indtastede-kilder/

Skannede kilder: https://kbharkiv.dk/brug-samlingerne/kilder-paa-nettet/

 

06.01.2022 – aflyst, nedlukning

 

20.01.2022 - Børnehjem og børnesager

 

03.02.2022 – aflyst - sygdom

 

24.02.2022

Vielsen 1827: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-894W-68S4?i=119&cc=2078555

Vielsen 1837: https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/61607/images/48603_62021000438_2617-00257?backlabel=ReturnSearchResults&queryId=9c23b6d4c33b21d763c05462e784f9cb&pId=7502214

Barn 1 1829: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:H2S9-W7MM

Barn 1835: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:H23S-8C3Z

Barn 1833: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:H2SS-CSW2

Barn 1830: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:H2QW-G8N2

Barn 2 1829: https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:QG8H-957B

Jørgen Conrad, død 1932, Nr. Vedby: https://www.ancestry.com/imageviewer/collections/61607/images/48603_324054000599_1442-00194?treeid=&personid=&rc=&usePUB=true&_phsrc=UfA2551&_phstart=successSource&pId=7670411

 

17.03.2022

 

www.mediestream.dk  

 

31.03.2022

 

En gård på Ærø, spg. fra Charlotte.

Ejendomshistorie, dvs. brandforsikring og realregistre og skøde- og pantebøger. Se hæftet om Ejendomshistorie.

 

Ærø herreds branddirektorat

Brandforsikring

https://www.sa.dk/daisy/arkivskaber_og_arkivserie_liste?a=%C3%A6r%C3%B8+herred+branddir&b=brand&d=1&e=2022

 

07.04.2022

 

Thisted amt, Thisted Branddirektorat, Forsikringsprotokol for Morsø Sønder hrd. A: Jegindø, Lødderup, Ørding, Frøslev, Ljørslev, Karby, Øster Assels og Vester Assels sogne, Thisted Amts Branddirektorat, 1848 – 1858:

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=186537&side=258

Henviser med 1713-5 til:

 

Thisted amt, Taksationsprotokol for Morsø Sønder hrd., Thisted Amts Branddirektorat, 1848 – 1886:

http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=186542&side=50

 

Arkivregistratur, Brandforsikringsarkivalier for købstæder og landbygninger indtil ca. 1872. Udgivet af Landsarkivet for Sjælland mm. 1967

https://www.sa.dk/daisy/arkivserie_detaljer?a=sj%C3%A6lland&b=brandforsikringsarkivalier&c=&d=1&e=2022&f=&g=&h=&ngid=&ngnid=&heid=16990562&henid=16990562&epid=&faid=&meid=&m2rid=&side=&sort=&dir=&gsc=&int=&ep=&es=&ed=

Lollands Brandirektorat, s. 93:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17032760#134439,20968012

 

Landsarkivet for Nørrejylland, Oversigt over herredernes tilhørsforhold til branddirektorater indtil 1872:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17148143

 

21.04.2022

 

Lavvæsen og håndværkere, borgerskaber, Loven om den frie næring af 1857.

 

Links på: www.dannebrog.biz/erhverv

 

28.04.2022

 

 

 

Slægtsforskning – Nyborg – 2020-2021

AOF Center Odense – Ulrich Alster Klug

 

24.09.2020

 

08.10.2020

 

Gennemgået LR opg. 1-3.

Uddelt Monas levnedbeskrivelse – givet for at læse og kommentere.

Uddelt ”Brug kirkebøgerne bedre”.

Givet opg. 4 og 5 LR for.

 

29.10.2020

 

Gennemgå Monas levnedsbeskrivelse.
Gennemgå opg. 4 og 5 om lægdsruller.

 

Uddele opg. til Sindssygehospitaler, dødsattester, lægearkiver og jordemoderprotokoller.

Note om samme.

Z – 507: Slimminge KB 1760-1761. (Y – 507 er printet).

 

03.12.2020

 

Læse Z – 507. – Læst Z – 507, side 1.

Michaels spg. om frikendt barnefader (http://ao.salldata.dk/vis1.php?bsid=173149&side=69). – Gennemgået.

Uddele Z – 494 (Y – 494 er printet).
Opgaver vedr. faderskabssager. – (løsninger er printet).

 

10.12.2020

 

Læse Z – 507, side 2.

Løsninger på opg. til Sindssygehospitaler mv. – opgave 1-4 givet for.

Lav og print løsninger til opg. om Sindssygehospitaler mv.

Gennemgå løsninger til opg.

 

07.01.2021

 

Løs opg. 5-8 om dødsattester mv.

Læse Z – 507, side 3.

Dødsregisteret 1943-1969:                                            www.doedsregister.dk

Hjælpe- og vejledningsnote til samme:                         www.dannebrog.biz/note/andre/doedsregister.pdf.

 

21.02.2021

 

04.02.2021

 

25.02.2021

 

18.03.2021

 

15.04.2021

 

29.04.2021 – eller 26.11.2020.

 

 

Slægtsforskning – Nyborg – 2019-2020

AOF Østfyn, hold 19171, tlf. 65 31 72 77.

ulrich@dannebrog.bizwww.dannebrog.biz -

 

19.09.2019

 

www.ao.salldata.dk – Skannede kilder, bl.a. kirkebøger og lægdsruller.

www.salldata.dk/Sted - Stednavnedatabase.

 

03.10.2019

 

ArkivalierOnline: www.sa.dk => f.eks. kirkebøger eller folketællinger.

AO Salldata: www.ao.salldata.dk

FamilySearch danske side: https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

www.digdag.dk – interaktivt administrationshistorisk Danmarkskort 1660-2019 – med dobbeltkort

www.historiskatlas.dk – samme, kun enkeltkort.

 

07.11.2019

 

Gennemgang af opgaverne i DDD og FamilySearch.

 

21.11.2019

 

Skifter efter 1919, dvs. fra det stedlige dommerembede, dvs. enten

* NN herredsret, eller

* NN ret, eller

* NN byret.

Se: www.dannebrog.biz/skifter

 

05.12.2019

 

Skifter 1850-1919, dvs. retsbetjentenes, dvs. fra

* NN herredsfoged

* NN birkedommer og

* NN byfoged (i købstaden).

Se: www.dannebrog.biz/skifter

Københavns Skiftekommission ikke omtalt i denne omgang.

 

19.12.2019

 

Kirstens spg. ang. Michel Michelsen.

 

Skifter før 1850, dvs. især godsernes skifteprotokoller.

Se: www.dannebrog.biz/skifter og www.dannebrog.biz/godser

 

Z – 493: Døde 1831 og 1832 Garnisons sogn, Kbhvn. – Givet for.

1831: http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=77&bsid=380119&kb=K%C3%B8benhavn+amt%2C+Sokkelund%2C+Garnison%2C+1828-1837+D+%28k%29+%28KM%29.

1832: http://ao.salldata.dk/vis1.php?side=324&bsid=389234&kb=K%C3%B8benhavn+amt%2C+Sokkelund%2C+Garnison%2C+1823-1834+D+%28m%29+%28KM%29

 

16.01.2020

 

Z – 493 uddelt og givet for.

 

Spg. om testamenter – se afsnittet om Danske Kancelli i hæftet om flytninger mv.

samt: www.dannebrog.biz/danskekancelli for links.

 

Givet kapitlerne om teorien om lægdsruller for i hæftet om lægdsruller.

 

30.01.2020

 

Læst Z – 493. Uddelt Y – 493 og stamtavle Klug-Longhi + gennemgået om barselskvinderne (send links til alle).

Uddelt Z – 135 og givet den for.

 

Lægdsruller

* Ulrichs side for lægdsruller: www.dannebrog.biz/lruller

* Sognefortegnelsen: http://www.dannebrog.biz/noter/andre/LR_sognefortegnelse_01.pdf.

* Det skal du have tjek på, med links til arkivserier: http://www.dannebrog.biz/2019uge44/lruller_tjek.pdf

* Landsarkivets lægdsrullemappe, sessionskoder og kassationskoder: http://www.dannebrog.biz/lruller/Sessionskoder_med_links.pdf (kodet PDF).

 

20.02.2020

 

Lægdsrulleeksempler.

 

12.03.2020 – aflyst – COVID-19

 

26.03.2020 – aflyst – COVID-19

 

Tabel til faktaliste.

 

23.04.2020

 

30.04.2020

 

 

Slægtsforskning – Nyborg – 2018-2019

27.09.2018

www.dannebrog.biz/kirkeboger

www.ao.salldata.dk => kirkebøger.

11.10.2018

Kirstens oplæg.

08.11.2018

www.digdag.dk
www.ao.salldata.dk => brandforsikring.

https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

www.ddd.dda.dk

www.digdag.dk

15.11.2018

13.12.2018

03.01.2019

Brandforsikringsarkivalier. Jævnfør hæftet om Ejendomshistorie.

17.01.2019 (var glemt af mig, men er tilføjet 10.01.2019).

Z – 303: Brandforsikring, Middelfart.

Uddele: Z – 387: Brandforsikring, Dalsgaard.

Z – 458: Eks. udsætterprotokollerne.

31.01.2019

21.02.2019

07.03.2019 (fra uge 15, som aflyses)

14.03.2019

28.03.2019

 

Slægtsforskning – Nyborg – 2017-2018

12.10.2017

 

www.daisy.sa.dk
Sundhedsstyrelsen; dødsattest

NN lægedistrikt; dødsattest

NN lægekreds; dødsattest

 

http://www.kbharkiv.dk/wiki/D%C3%B8ds%C3%A5rsager

Dødsårsager – og Sechers medicinske ordbog.

 

Z – 450 uddelt side 1 – 8, givet side 1 – 4 for.

 

02.11.2017

 

Læst side 1 – 4 af Z – 450. Givet side 5 – 8 for.

 

14.12.2017

 

Trænet lægdsruller 1789-1861 og 1861-1868.

 

Ikke læst gotisk. Stadig side 5-8 af Z – 450 for.

 

02.03.2018

 

FamilySearch’s side med direkte henvisninger til danske kilder, bl.a. index til folketællingerne 1834-1930:

https://www.familysearch.org/search/collection/location/1927025?region=Denmark

 

Repeteret lægdsruller + spg. om samme.

 

15.03.2018

 

Evt. spg. om lægdsruller.

 

Aviserne.

* www.mediestream.dk – alt over 100 gl. er tilgængeligt.

* www.politiken.dk – 1884-2018, betalingsside.

* www.newspapers.com – betalingsside.

* https://trove.nla.gov.au/newspaper/ - australske aviser – gratis.

 

05.04.2018

 

Udvandrede.

 

www.ddd.dda.dk

www.ancestry.com – betalingsside.

www.familysearch.org – gratis side, men man skal logge ind.

 

12.04.2018

 

Evaluering på udvandrede.

 

Kød på slægtningene, hvordan skriver man levnedsbeskrivelser?

 

19.04.2018

 

Evaluering på opgaverne.

 

26.04.2018

 

Plejebørn.

 

03.05.2018

 

17.05.2018

 

24.05.2018

 

En eller to datoerne anvendes på arkivbesøg.

 

 

 

 

 

Slægtsforskning – Nyborg – 2016-2017

22.09.2016

 

www.ao.salldata.dk                        – genvej til scanningerne i ArkivalierOnline.

www.sa.dk/daisy/daisy_forside       - DAISYs forside.

www.ddd.dda.dk                             – indtastede folketællinger mv.

 

Uddelt Z – 380: Døde fra Byrum kirkebog, Læsø.

 

06.10.2016

 

www.filarkiv.dk, www.weblager.dk – online byggesagsarkiver.

Hjælpemidler og sider til kirkebøger og folketællinger: www.dannebrog.biz/kirkeboger.

 

Omtalte slægtsforskningsprogrammer:

www.legacydansk.com

www.webtrees.net

 

27.10.2016

 

Faderskabssager – besvaret spg.

 

24.11.2016

 

Læst Z – 380. Uddelt Y – 380.
Uddelt Z – 439 og givet brevet fra 1904 for.
Z – 439 i sort/hvid.

Z – 439 i farver.

Besvaret spg. vedrørende lægdsruller, og en familie i Tryggelev sogn på Langeland, samt en faderskabssag.

 

15.12.2016

Læst 439 1904. Givet Z – 439 1905 for.

Og Z – 386 givet for.

 

05.01.2017

Læst Z – 386, Wilhelmine Vedels brev fra 1890.
Læst Z – 439, brevet fra 1905. Uddelt Y – 439.

Uddelt og givet for S – 17, stillingsbetegnelser.

 

19.01.2017

Læse Z – 386. Uddele 386 (husk at printe).

Uddele transskription til S -17, Stillingsbetegnelser.

Uddele og give for: Z – 294, side 1, 2 og 3 frem til 1648.

S – 15; Stillingsbetegnelser fra 1600-tallet.

 

02.02.2017

Michaels togulykke,

Michaels politirapport efter mord og selvmord.

Beskikkelser i Danske Kancelli:

AKS:           Danske Kancelli,

AKSe:          Kartotek over embedsudnævnelser,

                  NN registre,

                  Koncepter og indlæg til NN registre.

 

02.03.2017

Læst S – 16, stillingsbet. 1600-tallet,

S – 17, stillingsbet. 1800-tallet, side 1 – 6 givet for (er uddelt 02.02).

Eks. på opbygning af familier før 1787. Langkilde eks. 1706 dåb, Lunde KB.

 

16.03.2017

 

30.03.2017

www.ukendtebilleder.dk

www.mediestream.dk
www.ddd.dda.dk

Bjørn Ochsners Danske Fotografer indtil 1920.

Om Bjørn Ochsner.

 

20.04.2017

Skal læse: Z – 294, side 1, 2 og 3 frem til 1648.

 

 

 

 

 

 

Slægtsforskning med PC og Internet – Nyborg – 2015-2016

Ulrich Alster Klug – www.dannebrog.bizulrich@dannebrog.biz

Lægdsruller: www.dannebrog.biz/lruller - linksene er opdateret i forhold til det nye AObeta.

17.09.2015

Introduktion.
Der er ønsker om følgende emner:
* Skifter,
* Faderskabssager,
* Skilsmisser,
* Tysk slægt,
* Udvandrede,
* Struktur i hjemmearkivet og i indtastning i Slægtsforskningsprogrammet,
* Navneskikken (opkald),
* Brandforsikring.

Uddelt Z – 349, Svendborg fødte 1812-13. Givet side b+c for.

Link til smut-vejs-søgning i DAISY og AO: http://arkivalielister.dis-danmark.dk/ eller:
www.ao.salldata.dk (Lars Jørgen Helbos side).

08.10.2015

Skifter.
Læse Z – 349, side b+c. Uddele Y – 349 (transskriptionen).


05.11.2015

Vist www.ao.salldata.dk (Lars Jørgen Helbos genvej til AO).
Læst Z – 349, uddelt Y – 349.
Uddelt Z – 424, skifte efter Jens Isachsen, 1783, Glorup Gods.
Læs ca. en side af de to skiftet er på. Vælg selv, om det skal være første eller anden side…
Givet for, at I skal finde et (eller flere) skifter. Send gerne links til mig, hvis I ønsker, vi skal læse skiftet i fællesskab på kurset (ulrich@dannebrog.biz).


19.11.2015       


03.12.2015

Læst Z – 98 og Z – 151.

Uddelt Z – 88, Z – 89. Givet Z – 88 for.


17.12.2015

Uddele rettet oversættelse til Z – 424 og Z – 98 og Z – 151.


07.01.2016

 

Givet Z – 4 for.


21.01.2016

 

Y – 424, skiftet efter Jens Isachsen.                     


04.02.2016

 

 


25.02.2016

 

Ansøgning om skilsmisse fra Poul Mortensen i Skiellet, Z – 83. Læs den til 25.02.

Y – 83.

 

Gives for til 17.03.:

Side fra mæglingsprotokollen ved Stadsarkivet i Kbhvn, Z – 327.
Mægling i skilsmissesag fra Vejle amt, 1873, Z – 241.


17.03.2016

 

Der var to spg. – Et vedrørende en familie, som vist flyttede til Odense fra Nr. Lyndelse. Barnet var født i 1824.

 

Side med oversigt over scanninger af registre til Kirkebøger: http://arkivalielister.dis-danmark.dk/ao_kb_vis_form.php?sogn=liste_3.

 

Og et spg. angående slægtsprogram; Michael viste, hvordan han deler sine oplysninger med andre via Tribalpages.

www.tribalpages.com 

Michaels slægtsside: http://froelichfamily.tribalpages.com/

Webtrees: www.webtrees.com

http://www.flojborg.dk/index.php/slaegtsforskertip/slaegtsforskning-generelt/190-hjemmeside-med-webtrees-laeg-din-slaegtsforskning-pa-internet


07.04.2016

 

Y – 327. Y – 241. Samme for som til sidst.

 

 

 

Slægtsforskning med PC og Internet - Nyborg - 2014-2015

25.09.2014

Tabel i Word-Format.
Tabel i Openoffice-format.

Z - 11,

02.10.2014

Z - 171,

Brandforsikring - og givet for at finde en brandforsikring i AO.

06.11.2014

Læst Z - 11. Uddelt Y - 11 og X - 11.
Uddelt Z - 415, og givet den for.
Uddelt X - 415.

Monas oplæg.

20.11.2014

Michael gav et oplæg om sin morfars levned og oplevelser på pelsjægeren Elisif af Stathelle.

Læst Z - 415, Uddelt Y - 415.
Givet Z - 419: Kerteminde kirkebog for.
Sende X - 419 på mail til hele holdet.
Uddelt Z - 176, og X - 176.

Pasprotokoller og opholdstilladelser.
Har uddelt Hans' og Michaels oplæg. - Alle oplæg er nu uddelt.

11.12.2014

Læse Z - 419. Uddele Y - 419.

Give Z - 176 for.

08.01.2014

Uddele Y - 176.

22.01.2015

05.02.2015

07.02.2015: Besøg på landsarkivet i Odense, kl. 09.00-16.00.
Jernbanegade 36, 5000 Odense C. Der er parkeringspladser i gården bag baghuset.
Arkivet ligger også i gåafstand fra Odense Station.

26.02.2015

26.03.2015

09.04.2015

23.04.2015

En af de sidste mødegange er anvendt 07.02.

Slægtsforskning med PC og Internet - Nyborg - 2013-2014

24.10.2013

Z - 391: Fødte Kalundborg.

Arkiverne og deres onlineregistraturer.
Note om DAISY. 

07.11.2013

Givet Z - 128: Skudsmålsbog for.

Lægdsruller. Uddelt eksempler (F-1.g).
Bestilling af lægdsruller i DAISY.

05.12.2013 - aflyst p.gr.af storm.

19.12.2013

Y - 128. Y - 391.

www.dannebrog.biz/lruller

16.01.2014

Lægdsruller før 1860 og efter 1868 gennemgået.
www.dannebrog.biz/lruller

30.01.2014

Lægdsruller med eksempel i overgangsperioden, 1860-1868, gennemgået.
Læst Z - 398. Y - 398 uddelt.

13.02.2014

Læst: Z - 385: Viede Jels sogn, 1785.

27.02.2014

Givet et brev for: Z - 385.
Gennemgået lægdsrulleeksempler.

13.03.2014

27.03.2014

Z - 387 Brandforsikring for Dalsgaard i Klovborg S.
Note om Matrikelkortene uddelt (link ses under 10.04.),
Y - 385.

10.04.2014

Læst Z - 387, uddelt Y - 387.
Uddelt Z - 330 side 1-4. Ikke givet noget for (Z - 330 2. del).
Note om Brandforsikring,
Note om Tinglysningssystemerne,
Note om Matrikelkortene på nettet - og vist nogle kort på www.mpn.kms.dk,
Note med Tabeller til søgning i DAISY.

24.04.2014

Y - 385 uddeles.

+ to gange; datoerne aftales 24.04.2014.

 

 

 

 

Slægtsforskning med PC og Internet - Nyborg - 2012-2013

27.09.2012

www.sogn.dk
www.krabsen.dk

25.10.

Z - 381: Viede Holmens sogn 1839.
Skifter i Kbhvn.
Note om Københavns Skiftekommission.
Arkivalier Online.

08.11.

www.digdag.dk
Skifter udenfor Kbhvn.
DAISY: Eks.: Skifter fra Frederiksberg birk og Frederiksberg Ret.

06.12.

Y - 381: Viede Holmens sogn 1839.
www.ddd.dda.dk
Z - 388: Tødsø KB.

20.12.

03.01.2013

17.01.

Givet Oles udskrift af faderskabssag for. = Z - 370: Faderskabssag fra Morsøe Herreder, 1858.

31.01.

Givet faderskabssagen for igen.
Uddelt S - 15: Stillingsbetegnelser. Oversat de første tre sider: Oversættelse her. Givet for at skrive dem hjemme med gotisk.
Gennemgået faderskabssager og amtsarkiver. Uddelt eks. på faderskabssag.

14.02.

Læse faderskabssagen. Y - 370.
Give for: Z - 97: Arveskøde for Hartmann.

28.02.

Y - 47: Skoleattest, Andreas Meier.

Blanketregnskaber: Noter om blanketregnskaber 1800-1848 klik her.
Blanketregnskaber - filmfortegenelse over S-film af ekstraktprotokoller 1872ff.

14.03.

Y - 47.
Z - 97.

11.04.

Y - 97.
Z - 173.

 

 

 

 

Slægtsforskning på PC og Internet - Nyborg - 2011-2012.

06.10.2011.

Note om AO,

Givet Z - 12, Døde mandkøn Horne sogn 1813-14 for.
Gotisk forskrift fra ca. 1840.

03.11. - Aflyses grundet sygdom.

17.11.:

Tilgængelighed og aflevering af kirkebøgerne.
Note om IrfanView,
Note om generelle retningslinier for indtastning i et slægtsforskningsprogram.

Y - 12: Døde mandkøn Horne sogn 1813-1814.
Z - 361: Middelfart folketælling 1801.

01.12.

Note om installation af Legacy,
DAISY magasinkoder, DAISY og
Generelle retningslinjer for indtastning i slægtsprogrammer.
Ikke givet noget gotisk for.

15.12.

Z - 345: Fødte Horne 1815.
Note om DDD.

12.01.2012.

Z - 273: Husholdningsregnskab for D. G. Klug husstand 1799-1800, uddelt side 1-4.
Y - 345.

26.01.

www.genline.se, www.arkivdigital.se, www.ancestry.com, www.familysearch.org,

09.02.

Lægdsrulle PPS
Hjælpenote til Lægdsruller og
Hvordan du bestiller Lægds- og Søruller i DAISY.

08.03.

Læst Z - 273 side 3-4. Ikke givet noget nyt for,
men gennemgået detaljer omkring skifter og DAISY, samt tinglysningsarkivalier.

22.03. - AFLYST grundet sygdom.

12.04.

19.04. - aflyst.

26.04.2012

Z - 167: Bryllupssang.

03.05.2012

Læst Z - 167, Y - 167. - Skudsmålsbøger: Z - 166.

23.05.2012 (NB. er en onsdag).

Y - 166.

Slægtsforskning på PC og Internet - Nyborg - 2011-2012.

06.10.2011.

 

03.11.2011.

17.11.2011.

01.12.2011.

15.12.2011.

12.01.2012.

26.01.2012.

09.02.2012.

08.03.2012.

22.03.2012.

19.04.2012.

03.05.2012.

 

 

 

Slægtsforskning på PC og Internet - Nyborg - Efterår 2010.

07.10.2010. - aflyst.

21.10.2010.

04.11.2010.
Gennemgået bogstav S.
Øvelser i Daisy - og arkivsøgning.

18.11.2010.
FamilySearch

02.12.2010.
Note om Matrikelkort på nettet.
Givet Z - 186: Konf. drenge, Kolding for til 13.01.

16.12. - aflyst

13.01.2011.
Givet Z - 303 for: Brandforsikring for Simon Hansen Schmidts hus i Middelfart.

27.01.2011.
Læst Z - 303, her er transskriptionen, Y - 303.
Givet Z - 342 for.
Gennemgået brandforsikring.

10.02.2011.
Y - 342.
Gennemgå Legacy.

24.02.2011.
Z - 342, side fra et skifte fra Grinsted, og
Z - 98: Dødsanmeldelse for Rasmus Rasmussen, Nyborg, givet for til denne dag.
Y - 98.
Z - 316 Fattigvæsenssager fra Viborg amt, 1821.

26.02.2011.
Arkivbesøg ved Landsarkivet i Odense, vi mødes der kl. 09.00.

10.03.2011.
Z - 316 læst.
Y - 316.
Z - 231, givet side c1 og c2 for.
Gennemgået faddernes betydning samt ægteskabskæder.
Uddelt note om faddere og ægteskabskæder,
DAISY eksempler 1, samt
Note om fæstebønder.

24.03.2011.

 

 

 

 

Slægtsforskning på PC og Internet - Nyborg - Forår 2010.

Hold 2340N.

Ulrichs e-mail: dannebrog@dk-yeoman.dk

04.02.2010

Gennemgået: www.arkivalieronline.dk (uddelt note om AO).

Omtalt: www.daisy.sa.dk

www.danpa.dk

www.familysearch.org

www.fogsgaard.org

www.ddd.dda.dk

16.02.2010

Gennemgået folketællinger på AO, www.arkivalieronline.dk, samt

matrikelkorthttp://arkiv.kms.dk/mpn

04.03.2010

Mere AO.

18.03.2010 - aflyst, sygdom.

15.04.2010

DDD (www.ddd.dda.dk) samt AO-Værktøj, del 1 (www.utilis.dk).

22.04.2010

AO-Værktøj del 2.

29.04.2010

Gotiske forskrifter uddelt.

27.05.2010