Foredrag om slægtsforskning

Ulrich Alster Klug holder gerne foredrag om slægtsforskning og om brugen af Internettet i forbindelse med slægtsforskning.

Opdateret 29.09.2017.

Ulrichs faste repertoire

1. Den Store Udvandring 1860-1940
I denne periode udvandrede omkring 10 % af den danske befolkning, og der findes næppe en dansk familie eller slægt, der ikke har haft en onkel i Amerika.
Foredraget ser på baggrunden for udvandringen, og ved praktiske eksempler viser Ulrich, hvordan de udvandrede kan spores, herunder demonstreres betalingssitet Ancetry (www.ancestry.com), hvor alle USA's passagerlister 1840-1956 findes scannet og indekseret samt alle USA's og Canadas folketællinger mv.

2. Fem generationer af min fynske slægt
Fra fattiglemmet til skibsrederen. Selvom foredraget tager udgangspunkt i en fynsk slægt, vil de viste kildegrupper og arkivfonde også kunne benyttes under forskning i slægt andre steder i landet.
Foredraget illustrerer hvor tæt vi kan komme på vore slægtninge fra den periode, hvor flest kilder blev ført og er bevaret fra, nemlig perioden 1750 til ca. 1940, og der tegnes et portræt af slægten, navnlig af skibsreder Hans Christian Dreier, hvis fader døde på fattiggården i Svendborg, og af hvis døtre døde på sindssygehospitaler.
De anvendte kilder spænder vidt og omfatter materiale fra bl.a. kommune-, retsbetjent-, gods-, statshospitals-, amts- og embedslægearkiver.

3. Fæstebonden og slægtsforskeren
Langt de fleste af vore aner fra landet var fæstebønder. Det giver særlige udfordringer for slægtsforskeren. Hvad betød det, når en mand var fæstebonde? Og hvordan finder man frem til det relevante gods? Og hvordan kan oplysninger fra godsarkiverne hjælpe én videre i ens forskning?
Ulrich giver dels teoretisk stof vedrørende fæstere og godser, dels hjælpemidler til at finde frem til godsarkiverne og deres spændende materialer, og endelig giver han nogle praktiske eksempler.

4. Lægdsruller og hærens stambøger
Hvordan og hvor findes lægdsruller, og hvad finder vi i dem? Hvordan finder man rundt i hærens stambøger? 
I 1788 overtog staten udskrivningen af værnepligtige til militærtjeneste. Lægdsrullerne og stambøgerne giver slægtsforskeren mange detaljerede og nyttige oplysninger om de værnepligtige og tjenstgørende. Ulrich vil både give en gennemgang af lægdsrullernes opbygning og brug, dels illustrere med praktiske eksempler. Stambøger findes bevaret fra 1785 og kan anvendes, når man først har oplysning om indkaldelse f.eks. fra lægdsrullerne.
Ulrich viser også brugen af de nye scanninger af lægdsrullerne på ArkivalierOnline beta.

5. Danske Kancelli
Danske Kancelli havde fra gammel tid de ressorts, som fra 1848 blev videreført af bl.a. justitsministeriet, indenrigsministeriet, kultusministeriet, sundhedsministeriet, og i Danske Kancellis materiale findes mængder af materiale af stor betydning for slægtsforskeren. Men hvad kan man vente at finde, og hvordan finder man det? Der gives eksempler på henvisningen fra andre kilder, f.eks. kirkebøgerne.

6. Slægtsforskning og internet
Om brugen af internettet i forbindelse med slægtsforskning. Ved en række eksempler vises, hvordan man kan benytte de hjælpemidler og muligheder, som findes på internettet, optimalt.

7. Skifterne fortæller - om skifter og overformynderiarkivalier
Skifteretternes materiale kan give næsten uendelige mængder af oplysninger om en del af vore forfædre, men hvordan finder man et skifte? Og hvad kan man vente at finde? Og hvordan finder man rundt i materialet fra en skifteret? Og hvorfor er der ikke altid noget skifte at finde?

8. Brug DAISY bedre
Statens Arkivers onlineregistratur er i fuld brug på arkivernes hjemmeside, og den er et fantastisk hjælpemiddel. Mange slægtsforskere synes dog, det er svært at benytte DAISY. Ulrich giver et overblik over DAISYs opbygning og demonstrerer, hvordan systemet med fordel kan benyttes.
Hvordan klarer man sig, når slægten stammer fra et andet sted i landet, end hvor man selv bor? Ved at gøre sit forarbejde grundigt, kan man effektivt udnytte et besøg ved et andet landsarkiv eller Rigsarkivet. Desuden ser vi på sammenhængen mellem ArkivalierOnline beta (hvor arkivserierne lokaliseres via DAISY) og DAISY selv, samt hjælpemidler til at bestille det ønskede materiale i DAISY, f.eks. DigDag.

9. Fattigvæsenets / socialvæsenets udvikling
Som følge af samfundsomvæltningerne sidst i 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet blev de fattige fattigere og godsejernes sammenhørighed med bønderne mindre. Dette har haft stor betydning for udbygning af fattigvæsenet og for kommunernes oprettelse og udvikling. Foredraget belyser tilblivelsen af materiale om vore fattige forfædre samt hvor og hvordan man finder dette materiale.

10. Embedslægearkiver, dødsattester og sindssygeanstalter
Dette er en appetitvækker til brug af dødsattester og jordemoderprotokoller. Desuden berøres de statslige sindssygeanstalter, der blev grundlagt i 1850’erne og i hvis patientjournaler, der kan hentes enestående oplysninger. Efter en kort gennemgang af arkivfonde og arkiver, giver Ulrich nogle interessante eksempler. Ved hvert foredrag udleveres en lille materialesamling med relation til foredraget.

11. Kriminelle aner
Hvordan får man færden af kriminalitet eller retssager i slægten? Efter en mere teoretisk gennemgang af retsinstanserne og fortidens lovgrundlag giver Ulrich nogle eksempler fra sin egen slægt, fra løsgængeren til den ærlige slave.

12. Det stod i avisen
Aviserne giver et væld af detaljer om vore slægtninge og om samtidens levevis, fra annoncering efter en tjenestepige til dødsannoncer og artikler om uheldige bryllupper og tragiske begivenheder.
Til www.mediestream.dk scannes mange danske aviser, men hvordan finder man det, man søger? Søgningen er nemlig ikke altid lige let. Og hvad kan man finde i aviserne? Efter en indledning om Mediestreams indhold og om, hvordan der OCR-scannes, gives der gives eksempler på søgningen i Mediestream og – hvis det ønskes – også i den amerikanske, internationale database www.newspapers.com, som er en betalingsside omfattende bl.a. USA og Canada.

Jeres ønsker
Har I ønsker om andre emner, I gerne vil bestille foredrag om, er jeg meget åben over for Jeres forslag.
Foredragene er en blanding af teoretisk gennemgang af emnet og af eksempler på arbejdet med materiale indenfor emnet.


Her kan du høre Ulrich Alster Klugs foredrag

 

 

10.10.2017               Kriminelle aner – og hvordan man finder dem

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og omegn, http://www.svoo.dk,

Brænderigården, Algade 104, Vordingborg, kl. 19.00-21.00.

 

11.10.2017               Kriminelle Aner – og hvordan man finder dem

DIS-Slagelse-Sorø, https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/slagelse-soroe  

                                   Stenstuegade 3, 4200 Slagelse, kl. 19.00-22.00.

 

17.01.2018               Danske Kancelli

DIS-Faxe, https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/faxe 

                                   Haslev Bibliotek, Jernbanegade 62, Haslev, kl. 19.00-21.30.

 

25.01.2018               Distriktslægearkiver, dødsattester og sindssygehospitaler

                                   Horsensegnens Slægtsforskere, http://www.slaegt-horsens.dk/
                                   Åparkcentret, Løvenørnsgade 21, 8700 Horsens, Kl. 19.30-22.00.

 

14.03.2018               Den Store Udvandring

                                   DIS-Aalborg, https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/aalborg

                                   Aalborg Universitet, Strandvejen 19, auditorium 6 (over gården), 9000 Aalborg, kl. 19.00-21.00.

 

06.11.2018               MedieStream – aviserne som kilde til slægtsforskning

                                   DIS-Kongeaaen, Vejen, https://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/kongeaaen,

Kærhøjparken 19, Vejen, kl. 19.00-21.30.

 

07.11.2018               Kommunearkiver

DIS-København Nord, http://www.slaegtogdata.dk/lokalforeninger/kbhnord,
Peter Lunds Vej 8, "Lindegården", 2800 Kongens Lyngby, kl. 19.00-21.30.

 

12.11.2018               Nyere ejendomshistorie

Slægtshistorisk Forening Århus, http://www.slaegt-aarhus.dk/

kl. 19.00-21.30.

                

 

            

 

Kontakt

Ulrich Alster Klug
Errisø Bygade 45
7000 Fredericia
tlf. 41 16 61 77
ulrich@dannebrog.biz

 

Opdateret 09.10.2017